انواع تأسیسات پرورش قارچ

قارچ برای رشد مطلوب نیاز به محیطی دارد که در آن، شرایط مناسب دما، رطوبت، تهویه و نور، فراهم شده باشد. پرورش قارچ در هوای آزاد یا در سالن هایی که از وضع خوبی برخوردار نیستند، احتمالاً منجر به زیان تولید کننده یا مصرف کننده خواهد شد. چراکه از طرفی هم میزان محصول پایین خواهد آمد و هم هجوم آفات و بیماری ها کار پرورش را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای پرورش قارچ هم می توان از گلخانه سود جست و هم از سالن هایی که با استفاده از مصالح ساخته می شوند. در اینجا به صورت خلاصه به انواع تأسیسات پرورش قارچ می پردازیم:

ادامه خواندن “انواع تأسیسات پرورش قارچ”

بازار فروش مناسب – قارچ صدفی

آغاز هر کاری، نیاز به مهیا‌سازی شرایط خاص آن دارد. بعضی افراد بدون هیـچ گونه سابقه کار در زمیـنه پرورش قـارچ و تنها به واسطه تعریـف و تمجـید دیگـران، از همان ابتدا کار تولیدی بزرگی را آغاز کرده، با مشکلات زیادی روبه‌رو می شوند. تنها داشتن اطلاعات، نمی تواند راه‌گشای یک تولید کننده ی قارچ باشد. بلکه او باید با کار در این زمینه، مسائل عملی آن را بیاموزد، محـل های فرآوری بـذر را بشناسد، راه تهیـه‌ی مواد زائی منـاسب را بیابد، مـحل خرید لوازم را پیدا کند و با سـایر رموز این حرفه نیز آشـنا شود بی برنامگی، می تواند موجب شکست فرد در مراحل اولیـه شود و او را از یک کار تولیدی ارزشمند، منصـرف سازد.

ادامه خواندن “بازار فروش مناسب – قارچ صدفی”

برداشت محصول و میزان آن – قارچ صدفی

بهترین زمان برای برداشت قارچ صدفی هنگامی است که هنوز لبه چتر به طرف پایین (سمت پایه قارچ) برنگشته است. در این صورت قارچ درجه یک به دست می آید. در برخی شرایط بازار مصرف تـقـاضـای قـارچ های بزرگ را دارد و چندان به کیفیت آن توجه نمی کند. در این مواقع می توان به قارچ اجازه داد تا کاملاً رشد کرده، حتی لبه کلاهک آن اندکی چین بخورد یا برگردد، ولی باید توجه داشت که گریز از زمان برداشت می تواند خطراتی را در بر داشته باشد.
ادامه خواندن “برداشت محصول و میزان آن – قارچ صدفی”

آموزش ساخت کمپوست قارچ صدفی

کمپوست سازی عبارت است از فرآیندی که در طی آن مواد اولیه ی مورد مصرف در بستر پرورش قارچ به نحوی ترکیب و آماده سازی شوند که بتوان بیشترین میزان قارچ را از آن‌ها برداشت کرد. به موادی که به این نحو آماده می شوند، کمپوست می گویند. در پرورش قارچ صدفی به روش کیسه ای، کمپوست آماده شده به روش فوق را با مقدار کافی بذر مخلوط و پس از پر شدن کیسه، دهانه آن را بسته و از داربست آویزان می کنیم. به این مجموعه نیز اصـطلاحاً کمپوست گفته می شود.
ادامه خواندن “آموزش ساخت کمپوست قارچ صدفی”

اصول پرورش قارچ صدفی

پـرورش قـارچ علمی اسـت که با عمل صحیـح، منجر به موفقیت خـواهد شد. دانش و اطلاعـات اندک برای این کار تولیدی کافی نیست. هرکـس که می خواهد در این کـار موفق شود، باید اطلاعاتی جامع در زمینه ی پرورش و چند و چون آن داشـته باشد. اگر کسی با اطلاعات ناکافی پـای بر این عرصه گذارد، یا خود و یا مصرف کنندگان را دچار مشکل می کند.
البته، شانس هم می تواند موجب موفقیت یک نفر شود، ولی قدر مسلم، ایـن موفقـیت پـایدار نخـواهد ماند.

بـرای پـرورش موفقـیت آمیـز قارچ، سـه اصـل اساسی وجود دارد که با کمک آنـها می توان در ایـن کار موفق شـد؛ این سه اصل عبارتند از: تهیـه ی بـذر خوب، آشنـایی با روش صحیـح پرورش قــارچ و به دسـت آوردن بازار های خوب و مطمـئن.

بـه یاری این سـه مهم، موفقیت در امر پرورش قارچ تا حدود زیـادی دسـت یافتنی خواهـد بود.

۱- بــذر خـوب
۲- پـرورش صحـیح قـارچ صـدفی
۳- بـازار فـروش منـاسـب