قارچ دنبلان ( Truffle )

به انگلیسی ( Truffle ) نوعی قارچ خوراکی گرانقیمت و کمیاب است. این قارچ در گونه‌های مختلف به رنگ های قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش و سیاه است. ولی لذیذترین نوع آن دارای پوسته سیاه‌رنگ است.
قارچ‌های دنبلان معمولاً دسته دسته در عمق ۳۰ سانتیمتری در خاک و نزدیک به ریشه‌های گیاهان و درخت ها می‌رویند. کاشت آن ها نتیجه مفید نداده‌ است، ولی به حالت طبیعی در بسیاری از زمین های معتدل دیده می‌شوند و آن ها را به وسیله سگ یا خوک پیدا می‌کنند.
ادامه خواندن “قارچ دنبلان ( Truffle )”