اصول پرورش قارچ صدفی

پـرورش قـارچ علمی اسـت که با عمل صحیـح، منجر به موفقیت خـواهد شد. دانش و اطلاعـات اندک برای این کار تولیدی کافی نیست. هرکـس که می خواهد در این کـار موفق شود، باید اطلاعاتی جامع در زمینه ی پرورش و چند و چون آن داشـته باشد. اگر کسی با اطلاعات ناکافی پـای بر این عرصه گذارد، یا خود و یا مصرف کنندگان را دچار مشکل می کند.
البته، شانس هم می تواند موجب موفقیت یک نفر شود، ولی قدر مسلم، ایـن موفقـیت پـایدار نخـواهد ماند.

بـرای پـرورش موفقـیت آمیـز قارچ، سـه اصـل اساسی وجود دارد که با کمک آنـها می توان در ایـن کار موفق شـد؛ این سه اصل عبارتند از: تهیـه ی بـذر خوب، آشنـایی با روش صحیـح پرورش قــارچ و به دسـت آوردن بازار های خوب و مطمـئن.

بـه یاری این سـه مهم، موفقیت در امر پرورش قارچ تا حدود زیـادی دسـت یافتنی خواهـد بود.

۱- بــذر خـوب
۲- پـرورش صحـیح قـارچ صـدفی
۳- بـازار فـروش منـاسـب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *